Wellness hotel Rezidence Nové Hrady Recenze Wellness hotel Rezidence

www.rezidencenh.cz :: Buquoyská rezidence (18.12.2018 - 19:20)

Wellness hotel Rezidence
ve zrekonstruovaném městském paláci
 

Buquoyská rezidence

 

Wellness hotel Rezidence v bývalém městském paláciBývalá Buquoyská Rezidence se nalézá na východní straně náměstí republiky v Nových Hradech, centru města, které bylo prohlášeno za Městskou památkovou zónu. Komplex reprezentativních objektů utváří blok domů, který uzavírá celou východní stranu náměstí. Hlavní průčelí do náměstí se sestává z pohledově dvou částí: starší část je jednopatrová s půlkruhovým bosovaným portálem a novější jednopatrová se zvýšeným přízemím, členěná s vysokými pilastry. Tato část je umocněna pohledově lichoběžníkovým atikovým štítem s balustrádami a vázami. Rezidence sloužila od r. 1634 do r.1810 jako reprezentativní sídlo šlechtické rodiny Buquoyů, tzn. do doby výstavby zámku v Nových Hradech. Do 90. let 20. století pak sloužila jako sídlo Lesní správy v Nových Hradech, částečně i k bytovým účelům. Od konce 20. století je areál Rezidence v majetku města Nové Hrady.

Karel Buquoy Bonaventura získal Nové Hrady v rámci válečných reparací

 

Rezidence, ve které se dnes nachází náš wellness hotel je evidována ve státním seznamu nemovitých kulturních památek. Při průzkumu interiérových vrstev omítek byla nalezena v jihozápadním křídle Rezidence v bývalých reprezentativních místnostech v patře barokní výmalba stropů, stění oken a ornamentální výzdoba zdí s řadou barokních rostlinných motivů, barokních mušlí tzv. „Baruk" a rokokových „Rokají". Tyto prostory jsou nyní plně integrovány do společenského a kulturního využití objektu Rezidence a výmalby a fresky byly rekonstruovány. Vzhledem k rozsahu užitkové plochy památkového objektu a počtu hodnotných prostor a místností celého komplexu, jeho jedinečnému umístění v centru Městské památkové zóny Nové Hrady v srdci vyhlášené Krajinné památkové zóny Novohradsko se nabízí využití pro cestovní ruch a poskytování lázeňské péče.

Co se u nás bude dít?